Koning krijgt meer geld voor huren privéjets

Koning krijgt meer gekd voor huren privéjets

Koning krijgt meer geld voor huren privéjets

De Nederlandse Koning krijgt meer geld voor huren privéjets. Het totale budget dat Koning Willem Alexander tot zijn beschikking heeft voor privévluchten neemt in totaal met 50.000 euro toe en komt uit op een totaalbedrag van 860.000 euro. Kennelijk wil de vorst nogal wat vlieguren maken.

Meer geld voor huren privéjets en voor helikopters

Het totale budget wordt verdeeld over het regeringsvliegtuig PH-GOV, dit is een Boeing 737 BB, ingehuurde privéjets, helikopters en de Gulfstream van de Koninklijke Landmacht. De Koning heeft permissie om in totaal 86 uur gebruik te maken van de PH-GOV, iets dat staat voor een waarde van 457.000 euro. Vorig jaar moest de vorst het nog doen met 80 uur en een waarde van 433.200 euro. Overigens is het alleen toegestaan voor uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis om het regeringsvliegtuig te gebruiken. Dat zijn nu dus de Koning, de Koningin en prinses Beatrix. Vanaf 7 december 2021 mag ook prinses Amalia er met het vliegtuig op uit. En ja, dan mag ze vriendinnen meenemen.

Vorst mag voor 25 mille helikopters huren

Van de Gulfstream mag 25 uur gebruik gemaakt worden, dit vertegenwoordigt een waarde van 68.775 euro. Willem Alexander mag daarnaast voor 25 mille helikopters huren en dat is hetzelfde budget als vorig jaar. Voor het huren van privéjets staat een bedrag van 309.221 euro. Dat was 286.000 euro. Daarmee komt het totaal dus op 860.000 euro.

Veel kritiek op de kosten van Koninklijke Huizen

Over de kosten die Koninklijke huizen maken is veel te doen. Het is in ons land niet anders. Eerder al werden de reiskosten van het Britse Koningshuis onder de loep genomen. Dat lees je elders op deze website. De kritiek richt zich met name op de vluchtjes naar bijvoorbeeld vakantielocaties.